NL:  Tegen stip. breedbandwerking.

 

geneesmiddel met breedbandwerking voor zoetwater aquariumvissen.lees eerst de bijsluiter.buiten bereik van kinderen houden.fles en bijsluiter in de originele verpakking en vorstvrij bewaren.voor dieren ( siervissen).

 

bijsluiter:

 

geneesmiddel voor siervissen. uiterst werkzaam tegen alle bekende vormen van Stip.

Samenstelling:

 

actieve bestanddelen per 1 ml: Methylthioniumchloride 3.98 mg, Diaminoacridine 6.3 mg, Malachietgroenoxalaat 0.31 mg, Methyloraniliniumchloride 079 mg.

 

Handelsvormen:

 

20 ml, 180 ml, 500 ml en 1 liter.

 

Fabrikant:

 

eSHa Prod. -Postbus 431 - NL-6200 AK - Maastricht.

 

Toepassingsgebieden:

 

Bij infecties met ziekteverwekkers,die zich in meerdere of mindere mate met kleine witte (ichtyopthirius) of licht gele/grijze (Oodinium) stipjes/puntjes op vinnen en lichaam tonen.

 

Onverwacht optredende visziekten zijn een probleem voor elke aquariumliefhebber. In het bijzonder worden vissen een  gemakkelijk offer voor  concentratieziekten. Met concentratieziekten bedoelt men ziekten die in "beperkte ruimtes" door hogere dierbezetting en relatief minder gunstige milieuverhoudingen voor vissen gevaarlijk kunnen worden. Deze ziekten komen ook in de vrije natuur voor, maar worden hier niet voor de groep gevaarlijk, omdat ze in verhouding tot de beschikbare grote waterhoeveelheid slechts sporadisch voorkomen. tot deze concentratieziekte horen ook de witte -stip-ziekten (ichtyopthirius multifiliis) in al zijn verschijningsvormen, bij aquariumhouders kort Stip genoemd en z.g. Peperstip (Oodinium Limneticum, Oodinium pillularis), ook wel Goud - of Zandstip genoemd, waarbij de dieren bij voortschrijdende infectie er uitzien alsof ze met griesmeel overdekt zijn. deze eencellige verwekkers vermenigvuldigen zich door deling van de op de huid zichtbare moederparasiet. Hierbij worden grote aantallen dochterparasieten (zwermers) gevormd. De vrijzwemmende zwermers zoeken dan een nieuwe vis als gastheer. Wegens deze enorme reproductie capaciteit is een enkele parasiet in beginsel al voldoende om als bij toverslag een epidemie in het aquarium te veroorzaken! Het is dus zaak om er snel bij te zijn! Hoe eerder, hoe beter!

 

EXIT bestrijdt zowel de in en op de huid en vinnen aanwezige moederdieren als ook op de vrijzwemmende zwermers van deze verwekkers. Zelfs hardnekkige vormen als de z.g. Import Stip hebben op de duur geen kans. Het is van stip - ziekten ook bekend dat zij in staat zijn rustcellen te produceren die aanvankelijk geen schade veroorzaken. Deze rustcellen kunnen zowel op de vis aanwezig zijn of als gekapselde cyste op de bodemgrond liggen. Zij hebben hun ontwikkeling tijdelijk gestopt. Op het moment dat biochemische verhouding van het water negatief verandert of b.v. nieuwe of verzwakte dieren bijgezet worden, kunnen deze rustcellen worden geactiveerd en overgaan tot de cyclus van celdeling en voortplanting.

 

vormen van Stip.

 

voorzorgmaatregelen:

 

-Niet over actief - adsorberende fiterstoffen (bijv. actieve kool) filteren, u mag over filterwatten, zand, grind ed. doorfilteren.

 

- Let op uw waterkwaliteit. Waterverversing 20 - 25 % regelmatig elke maand.

 

- Indien u vlak na/tijdens een kuur water wenst te verwisselen denk er dan aan dat u met het water ook een gedeelte preparaat er uithaalt! U kunt dit ondervangen door een overeenkomstige hoeveelheid EXIT na de waterverversing te doseren.

 

- Filterinhoud regelmatig reinigen. filters dag EN nacht laten lopen!

 

- Bij kortsluiting van het filter zorgen voor vervangende zuurstofbron (bv uitstromer).

 

EXIT vereist geen bijzondere voorzorgen als separate baden, temperatuurverhoging of waterverversing. EXIT wordt biologisch afgebroken. Voor snelle verwijdering van de actieve bestanddelen adviseren wij te filteren over actieve kool. Door de kwalitatief evenwichtige samenstelling verdragen ook zeer gevoelige vissen (chocolade gourami) EXIT goed

 

Wisselwerking met andere producten:

 

- geen preparaten door of met elkaar toepassen (tenzij geadviseerd van fabrikantwegen).

 

- Chemisch actieve producten kunnen de werking verminderen of zelfs reacties geven. Als dit gebeurt dan wordt dit vaak veroorzaakt door overmatig gebruik van chloorverwijderaars of metaalbinders (veel waterverbeteraars) of door gebruik van oxdydatoren (waterstofperoxide) kunstharsen en UV licht. Vaak is het voldoende om voor behandeling 1 keer ruim water te verversen (30 - 50 %) zonder waterverbeteraar.

 

- EXIT kan met eSHa-2000 gecombineerd worden.

 

het veel voorkomend verschijnsel dat vissen die afgemat, verzwakt en/of beschadigd zijn, belaagd worden door voorgenoemde parasieten en vaak tot overmaat van ramp ook nog tegelijk andere ziekten krijgen, brengt vele aquariumliefhebbers ten wanhoop. Daar echter EXIT ook in combinatie met eSHa-2000 (tegen meer dan 18 ziekteverwekkers) gebruikt kan en mag worden, heeft u dus met eSHa-2000 en EXIT een krachtig hulpmiddel bij de verzorging van uw vissen

 

- Diergeneesmiddel! Aquariumdruppels voor gebruik in zoetwater.

 

- Niet bij dieren gebruiken, die voor consumptie bestemd zijn.

 

- Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen houden!

 

- Flacon en bijsluiter steeds in originele verpakking bewaren.

 

- Vorstvrij bewaren.

 

- Oplossing kan vlekken veroorzaken.

 

- Na afloop van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken.

 

- Productresten verdund met water in de gootsteen wegspoelen, lege verpakking met het huisvuil verwijderen.

 

Dosering:

 

Flacon omkeren en op de doorzichtige pipet drukken om te druppelen. (20 druppels = 1 ml)

 

1e dag: 20 druppels per 100 liter water

 

2e dag: 10 druppels per 100 liter water

 

3e dag: 10 druppels per 100 liter water

 

In hardnekkige gevallen mag nagedoseerd worden gedurende meerdere dagen. Zo kan men dan de 4e en 5e dag 10 druppels per 100 liter nadoseren.

Bij geen of onvoldoende resultaat 1 keer 50% water verversen zonder ontchloorder of metaalbinders (zie wisselwerkingen en voorzorgsmaatregelen) en EXIT met eSHa-2000 combineren, beide in normale dosering.

 

Bij complicaties van, voor u, onbekende aard direct gedeeltelijk water verversen en contact opnemen met uw vakwinkelier.