NL: Gebruikersinformatie


Inwendige bacteriële aandoeningen bij siervissen kunt u herkennen aan een opgezwollen buik,
waarbij meestal ook sprake is van afstaande schubben en uitpuilende ogen. Verdere kenmerken zijn
schokkende zwembewegingen, een donkere kleur, geen eetlust en in het laatste stadium volledige
apathie. Ook wanneer u de ziekte pas relatief laat ontdekt, helpt een behandeling met

sera baktopur


direct

en worden de nog niet besmette dieren tegen de ziekte beschermd.


Gebruiksaanwijzing

:
1 tablet per 50 liter aquariumwater toevoegen.
Het aquarium tijdens de behandeling goed ventileren.
CO2-bemestingssysteem uitschakelen. Niet over kool filteren.
Na drie dagen het water gedeeltelijk (50%) met

sera aqutan

verversen. Indien de vissen nog
symptomen van de ziekte vertonen, moet de behandeling worden herhaald.
Als de vissen gezond zijn, dient het water na het verversen met

sera aqutan

en

sera nitrivec

te wor-
den behandeld. Dit is van essentieel belang, omdat

sera baktopur

direct

ook de nuttige bacteriën in
het filter en in het aquarium vernietigd.
Bovendien adviseren wij een filtering via

sera super carbon

naar de behandeling.
Wanneer de ziekte zich al in een vergevorderd stadium bevindt, adviseren wij een korte en inten-
sieve behandeling met

sera baktopur direct

. Los daartoe een tablet

sera baktopur direct

op in bij-
voorbeeld een plastic bak van 2 liter, die tevoren is gevuld met aquariumwater. Plaats de zieke vis-
sen gedurende 30 minuten in deze bak en vervolgens weer terug in het aquarium. Gooi de gebruik-
te oplossing weg. Zet de behandeling in het aquarium voort met de normale dosering.
Na het beëindigen van de behandeling kunt u het weerstandsvermogen van de vissen versterken
met een vitaminekuur met

sera fishtamin

.

sera baktopur direct

wordt door lagere dieren in het zeewateraquarium niet verdragen. Zieke vis-
sen moeten daarom uitsluitend d.m.v. de intensieve methode worden behandeld.

Samenstelling

: Nifurpirinol 27,6 mg, bindmiddel ad 1,0 g.

Niet gebruiken bij dieren, die voor consumptie bestemd zijn. Afgesloten en ontoegankelijk voor


kinderen en huisdieren bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25 °C) en beschermd tegen


licht.Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken!


Niet in combinatie met verzorgingsmiddelen gebruiken.