Wetenschappelijk naam Brachydanio rerio
Nederlandse naam Zebrabarbeeltje
Familie Cyprinidae
Herkomst Oost India
Omschrijving Vreedzaam, actieve vis. Houdt ze met minimaal 5 exemplaren, maar liever met meer. Houdt deze vis absoluut niet met zeer rustige of schuwe vissen. Als deze vis met te weinig exemplaren wordt gehouden, kunnen ze zich agressief gaan gedragen, maar in een school zijn deze vissen zeer vreedzaam. De inrichting van het aquarium, beplanting aan de randen en achterkant zo dat er genoeg vrij zwemruimte over blijft.
Lengte van de vis 6 cm
Min . lengte aquarium 80 cm
Scholenvis School
pH 6 - 7
GH 5 - 8
Temperatuur 18 - 24 Celsius
Voedsel Alleseter
Zone middelste - onderste waterlagen
Kweek Eenvoudig. Er moet wel goed gekeken worden, welke een goed passend partje is. De kweek bak moet dicht worden beplant de bodem moet uit grove kiezels of knikkers bestaan. Het vrouwtje moet als eerste in de bak en s avonds het mannetje er bij. In de ochtend worden de eitjes (400 500) afgezet. Na het afzetten de beide ouders verwijderen. De jongen kunnen gevoerd worden met stof voer. De jongen groeien snel.

Als u nog in het bezit bent van Foto’s

zonder rechten die ik kan en mag gebruiken hou ik mijn aanbevolen